Μαρτυρίες από την υπνική άπνοια

Γλωσσικός βηματοδότης: Εμπειρίες με τη θεραπεία Inspire

Πώς ήταν η ζωή των ασθενών με αποφρακτική υπνική άπνοια (ΑΥΑ) και πώς τους βοήθησε η θεραπεία Inspire με γλωσσικό βηματοδότη; Εδώ θα βρείτε τις προσωπικές ιστορίες και μαρτυρίες ασθενών με υπνική άπνοια. Μιλούν για την προσωπική τους διαδρομή, από τα πρώτα σημάδια υπνικής άπνοιας και τη διάγνωση στο εργαστήριο ύπνου, έως τη θεραπεία με μάσκα CPAP και έως τη θεραπεία Inspire που τους απάλλαξε από τη μάσκα.


Η Ilona Mohr πάσχει από έντονη κόπωση κατά τη διάρκεια της ημέρας

Πολλοί εμφάνιζαν τα συμπτώματα της ΑΥΑ, π.χ. κόπωση κατά τη διάρκεια της ημέρας, προβλήματα συγκέντρωσης κι ημερήσια υπνηλία. Ωστόσο, η τυπική θεραπεία με μάσκα CPAP επιφύλασσε και αυτή προβλήματα για τους ασθενείς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποτυχία της θεραπείας CPAP σε πολλές περιπτώσεις. Ο γλωσσικός βηματοδότης μπορούσε επιτέλους να βοηθήσει – για μια ζωή χωρίς άπνοιες και χωρίς μάσκα.


Μαρτυρίες ασθενών


Για λόγους καλύτερης αναγνωσιμότητας χρησιμοποιείται μόνο το αρσενικό γένος. Αυτή η διατύπωση ισχύει εξίσου για όλα τα άτομα και δεν αποτελεί πράξη διάκρισης.


Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη θεραπεία Inspire;