ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Τι είναι η θεραπεία CPAP; Πώς λειτουργεί η διέγερση αεραγωγών; Ποιοι διαφορετικοί τύποι διαταραχών ύπνου υπάρχουν; Αυτό το γλωσσάριο παρέχει κατανοητούς ορισμούς σημαντικών τεχνικών όρων σε σχέση με το θέμα του ύπνου και τη θεραπεία Inspire.

AHI

Σημαίνει δείκτης απνοιών-υποπνοιών (AHI). Μετρά τον αριθμό των επεισοδίων μειωμένης αναπνοής ή παύσεων της αναπνοής ανά ώρα ύπνου.


Στην ιατρική περιγράφει την τήρηση των στόχων θεραπείας, οι οποίοι καθορίζονται από κοινού από τον γιατρό και τον ασθενή ως μέρος μιας θεραπείας (π.χ. τακτική λήψη φαρμάκων).


Πλήρης διακοπή της αναπνοής· βλ. επίσης AHI.


Θεραπεία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας με γλωσσικό βηματοδότη. Χρησιμοποιείται ένα ηλεκτρόδιο για τη διέγερση του υπογλώσσιου νεύρου (nervus hypoglossus) κατά τη διάρκεια παύσεων της αναπνοής. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών.


Ιατρικός δείκτης – υποδεικνύει την ποσότητα οξυγόνου που είναι δεσμευμένη στο αίμα (ονομάζεται επίσης κορεσμός οξυγόνου). Η τυπική τιμή είναι μεταξύ 97 και 100 τοις εκατό. Ένα συνεχές χαμηλό επίπεδο οξυγόνου στο αίμα μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή αρτηριακή πίεση και μακροχρόνια σοβαρή καρδιακή νόσο.


CPAP σημαίνει "συνεχής θετική πίεση αεραγωγών". Αερισμός θετικής πίεσης μέσω αναπνευστικής μάσκας που εμποδίζει την πτώση της γλώσσας στον λαιμό και την κατάρρευση των δομών των ανώτερων αεραγωγών. Οι παύσεις της αναπνοής μπορούν έτσι να αποτραπούν ή να μειωθούν.


Σημαίνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Μετρά την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου, για παράδειγμα, για τον καθαρισμό των φάσεων του ύπνου.


Ερωτηματολόγιο για την καταγραφή της υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.


Η εμφάνιση αυξημένης υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.


Μειωμένη αναπνοή· βλ. επίσης AHI.


Ένα σύνολο διαταραχών που επηρεάζουν την ικανότητα έλευσης ή/και διατήρησης του ύπνου.


Μια διαταραχή του ρυθμού ύπνου-εγρήγορσης. Εκδηλώνεται με βαριά υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, αιφνίδια απώλεια της μυϊκής τόνου και άλλα συμπτώματα.


Το κρανιακό νεύρο, ή υπογλώσσιο νεύρο, το οποίο ελέγχει τις κινητικές λειτουργίες, δηλ. την κίνηση της γλώσσας.


Ανεπιθύμητη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του ύπνου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές του ύπνου. Παραδείγματα παραϋπνίας αποτελούν η υπνοβασία ή ο βρουξισμός.


Καταγραφή της αναπνοής, του κορεσμού οξυγόνου στο αίμα και άλλων τιμών, οι οποίες καταγράφονται σε μια μικρή συσκευή κατά τη διάρκεια του ύπνου. Κατά κανόνα, διενεργείται στο σπίτι.


Μελέτη κατά την οποία καταγράφονται πολλές παράμετροι κατά τη διάρκεια του ύπνου σε ένα εργαστήριο ύπνου. Είναι η καλύτερη μέθοδος μελέτης των διαταραχών του ύπνου.


Σημαίνει ύπνος γρήγορων κινήσεων των ματιών (Rapid Eye Movement). Είναι μια φάση βαθέος ύπνου στην οποία ένα άτομο επιτυγχάνει ένα ειδικό επίπεδο χαλάρωσης και τα μάτια κινούνται γρήγορα.


Παύσεις της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου λόγω απόφραξης των ανώτερων αεραγωγών· επίσης γνωστή και ως σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας (ΣΑΥΑ).


Παύσεις της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου λόγω διαταραχής της αναπνευστικής ώσης στον εγκέφαλο.


Συμπεριφορές και συνήθειες που επηρεάζουν την ικανότητα ενός ατόμου να έχει υγιεινό, ξεκούραστο ύπνο.


Ειδικευμένη ιατρική εγκατάσταση, όπου επαγγελματίες υγείας εξετάζουν τον ύπνο των ασθενών χρησιμοποιώντας μια ποικιλία διαδικασιών για να καθορίσουν τυχόν διαταραχές του ύπνου.


Διαφορετικά στάδια του ύπνου τα οποία ένα άτομο εμφανίζει πολλές φορές κάθε νύχτα.


Ένα ημερολόγιο που ένας ασθενής μπορεί να χρησιμοποιήσει για να καταγράφει τις συνήθειές του όσον αφορά τον ύπνο.


Δονήσεις που προέρχονται από το στενότερο σημείο του λαιμού και σπάνια επίσης από τη μύτη. Οι δονήσεις παράγουν έναν ενοχλητικό ήχο.Για λόγους καλύτερης αναγνωσιμότητας χρησιμοποιείται μόνο το αρσενικό γένος. Αυτή η διατύπωση ισχύει εξίσου για όλα τα άτομα και δεν αποτελεί πράξη διάκρισης.


Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη θεραπεία Inspire;