Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Έκδοση EL 1.0

Παρακάτω θα βρείτε τους Γενικούς Όρους Χρήσης της εταιρείας

Inspire Medical Systems, Inc.
5500 Wayzata Boulevard, Suite 1600                                                      
Golden Valley, MN 55416
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ)
Τηλέφωνο: +1 763-205-7970
Φαξ: +1 763-537-4310
E-mail : information@inspiresleep.de

(στο εξής αναφερόμενη ως "Inspire Medical Systems, Inc." ή "εμείς" ή "μας" ή παρόμοιες αντωνυμίες)

 

I. Πεδίο εφαρμογής

 

 1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης γενικά ισχύουν για τη χρήση του ιστοτόπου μας www.inspiresleep.com και των δευτερευουσών σελίδων του από ενδιαφερόμενα πρόσωπα (π.χ. πιθανοί πελάτες, επενδυτές και επαγγελματίες) (στο εξής αναφερόμενοι συλλογικά ως "εσείς" ή παρόμοιες αντωνυμίες). Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορεί επίσης να είναι νομικές οντότητες ή εταιρικές συνεργασίες.

 2. Με τη χρήση του συμφωνείτε με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. Οι ατομικές συμφωνίες μεταξύ εσάς και εμάς έχουν πάντα προτεραιότητα. Αποκλίνοντες όροι και προϋποθέσεις των επιχειρηματικών πελατών μας, που δεν έχουν αναγνωριστεί ρητά από εμάς εγγράφως, δεν είναι δεσμευτικές για εμάς. Δεν θα γίνετε μέρος της σύμβασης σιωπηρά ή μέσω άλλης συμπεριφοράς από μέρους σας.

 3.  Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η διαθεσιμότητα εκατό τοις εκατό του ιστοτόπου μας www.inspiresleep.com και όλων των δευτερευουσών σελίδων του δεν είναι τεχνικά εφικτή. Ωστόσο, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο ιστότοπός μας και οι δευτερεύουσες σελίδες του να είναι όσο το δυνατόν διαρκώς διαθέσιμες. Απαιτήσεις συντήρησης, ασφάλειας ή χωρητικότητας κ.λπ., καθώς και γεγονότα που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας (όπως διαταραχές στα δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, διακοπή ρεύματος κ.λπ.) ενδέχεται να προκαλέσουν προσωρινή διακοπή ή αναστολή των υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διορθώσουμε το σφάλμα σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα.

 4. Συνιστούμε να εκτυπώσετε τους Γενικούς Όρους Χρήσης ή να τους αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Επίσης, αποθηκεύουμε αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης από την πλευρά μας. Κατόπιν αιτήματος, θα χαρούμε να σας τους παρέχουμε σε μια μορφή πέρα από την παρουσίαση σε αυτόν τον ιστότοπο (π.χ. ως PDF).

 

II. Πληροφορίες και περιγραφές σχετικά με τη θεραπεία Inspire για την αποφρακτική υπνική άπνοια (ΑΥΑ)· προοριζόμενη χρήση και αντενδείξεις

 1.  Οι πληροφορίες και οι περιγραφές της θεραπείας Inspire για την αποφρακτική υπνική άπνοια (ΑΥΑ) που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο και τις δευτερεύουσες σελίδες του δεν αντιπροσωπεύουν προσφορές με την έννοια της § 145 του BGB (Γερμανικού Αστικού Κώδικα), αλλά το πολύ μια αποκαλούμενη πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με ένα αρμόδιο φορέα για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες εάν ενδιαφέρεστε.

 2. Για την προοριζόμενη χρήση και τις αντενδείξεις του συστήματος Inspire, παρακαλούμε ανατρέξτε στις πληροφορίες μας στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.inspiresleep.de/wichtige-sicherheitshinweise/.

 

III. Περιορισμός ευθύνης

 1.   Η ευθύνη της Inspire Medical Systems, Inc. εξαιρείται ή περιορίζεται για ζημίες που προκύπτουν από βλάβες της ζωής, του σώματος ή της υγείας, υπό τον όρο ότι δεν βασίζονται σε από πρόθεση ή αμέλεια παραβίαση του καθήκοντος της Inspire Medical Systems, Inc. ή σε από πρόθεση ή αμέλεια παραβίαση του καθήκοντος από νόμιμο εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο της Inspire Medical Systems, Inc.

 2.  Για άλλες ζημίες που τυχόν προκληθούν από τα προϊόντα μας, η ευθύνη μας εξαιρείται ή περιορίζεται, υπό τον όρο ότι δεν βασίζονται σε από πρόθεση ή βαριά αμέλεια παραβίαση του καθήκοντος της Inspire Medical Systems, Inc. ή σε από πρόθεση ή βαριά αμέλεια παραβίαση του καθήκοντος από νόμιμο εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο της Inspire Medical Systems, Inc.

 3. Αυτός ο περιορισμός ευθύνης δεν επηρεάζει καμία υποχρεωτική νομική υποχρέωση βάσει του Νόμου περί Ευθύνης για τα Προϊόντα (§ 14 του Νόμου περί Ευθύνης για τα Προϊόντα).

 4.  Είστε υποχρεωμένοι να προβείτε σε όλες τις ενέργειες που καθίστανται απαραίτητες και μπορούν λογικά να αναμένονται από εσάς προκειμένου να αποφύγετε ζημιές και να μετριάσετε ζημιές. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής μπορεί να θεωρηθεί ως συντρέχουσα αμέλεια και να οδηγήσει σε αντίστοιχη μείωση κάθε αξίωσης αποζημίωσης που μπορεί να δικαιούστε (βλ. § 254 BGB).

IV. Καμία παραίτηση

Παραίτηση από δίωξη για οποιαδήποτε παραβίαση των Γενικών Όρων Χρήσης δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε παρούσα ή μελλοντική αξίωση από εμάς για παραβίαση από εσάς.

 

V. Εφαρμοστέο δίκαιο

Για τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης εφαρμόζεται το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

 

VI. Γενικές υποδείξεις

1. Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων καταχώρησης

Ένα αποτελεσματικό και προσβάσιμο τεχνικό μέσο για τη διόρθωση σφαλμάτων καταχώρησης είναι το πλήκτρο "Πίσω" (= "Πίσω κατά μία σελίδα") του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο για να διορθώσετε σφάλματα καταχώρησης.

Ένα αποτελεσματικό και προσβάσιμο τεχνικό μέσο για την ανίχνευση σφαλμάτων καταχώρησης είναι, για παράδειγμα, η λειτουργία μεγέθυνσης όταν προβάλλετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Σε ορισμένα προγράμματα περιήγησης, αυτή η λειτουργία μεγέθυνσης ονομάζεται επίσης λειτουργία "ζουμ". Παρακαλούμε να βεβαιώνεστε καθώς πληκτρολογείτε και να ελέγχετε ότι αυτό που πληκτρολογείτε αντιστοιχεί σε αυτό που επιθυμείτε να πληκτρολογήσετε. Κατά την καταχώρηση δεδομένων, να κάνετε πάντα στον εαυτό σας την ερώτηση εάν αυτό που επιθυμείτε και αυτό που έχετε πληκτρολογήσει ταιριάζουν μεταξύ τους. Εάν δεν είστε βέβαιοι, απλά ματαιώστε τη διαδικασία. Εάν η καταχώρηση είναι εσφαλμένη, παρακαλούμε διορθώστε την καταχώρησή σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε με την ανίχνευση και τη διόρθωση σφαλμάτων καταχώρησης.

VII. Τελικές διατάξεις

 1.  Ο τόπος εκτέλεσης και η δικαιοδοσία για όλες τις διαφορές μεταξύ εσάς και εμάς είναι η Frankfurt am Main, εάν είστε έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου ή εάν δεν έχετε γενική δικαιοδοσία στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ή εάν μεταφέρετε τον τόπο δικαιοδοσίας σας στο εξωτερικό. Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις έχουμε επίσης το δικαίωμα να προσφύγουμε στο δικαστήριο που είναι υπεύθυνο για την εγγεγραμμένη έδρα του πελάτη.
 2.   Σε περίπτωση που μια διάταξη στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης είναι ή καταστεί μη ισχύουσα, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης από άλλες απόψεις ή των συμβάσεων που συνάπτονται με βάση τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. Άκυρες ή μη ισχύουσες διατάξεις αντικαθίστανται από τις διατάξεις του νόμου.


Για λόγους καλύτερης αναγνωσιμότητας χρησιμοποιείται μόνο το αρσενικό γένος. Αυτή η διατύπωση ισχύει εξίσου για όλα τα άτομα και δεν αποτελεί πράξη διάκρισης.


Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη θεραπεία Inspire;