Πληροφοριακό υλικό

Πληροφοριακό υλικό

Σε αυτή τη σελίδα σας εξηγούμε με απλό και κατανοητό τρόπο τις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία της αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο με τον βηματοδότη Inspire. Όλο το πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμο για λήψη.


Pressematerial

Για λόγους καλύτερης αναγνωσιμότητας χρησιμοποιείται μόνο το αρσενικό γένος. Αυτή η διατύπωση ισχύει εξίσου για όλα τα άτομα και δεν αποτελεί πράξη διάκρισης.


Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη θεραπεία Inspire;