Σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια

Σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια

Η θεραπεία Inspire προορίζεται για ενήλικες με μέτρια έως σοβαρή αποφρακτική υπνική άπνοια οι οποίοι έχουν δείκτη άπνοιας-υπόπνοιας (AHI) μεταξύ 15 και 65. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αφού έχετε δοκιμάσει μια αναπνευστική μάσκα CPAP και έχετε καθορίσει ότι αυτή η θεραπεία δεν λειτούργησε για εσάς ή ότι σας προκάλεσε προβλήματα.

Ο γιατρός σας θα χρειαστεί να σας εξετάσει για να διαπιστώσει εάν η θεραπεία Inspire είναι κατάλληλη για εσάς. Για παράδειγμα, η θεραπεία Inspire ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για ασθενείς με πλήρη ομόκεντρη κατάρρευση στο ύψος της μαλακής υπερώας ή για ασθενείς στους οποίους η κεντρική και μεικτή άπνοια αντιστοιχούν στο 25% ή περισσότερο του δείκτη άπνοιας-υπόπνοιάς τους. Ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας (MRI) θα πρέπει να απευθυνθούν τον γιατρό τους σχετικά με τη θεραπεία Inspire. Η θεραπεία Inspire δεν έχει μελετηθεί σε κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με δείκτη μάζας σώματος που είναι μεγαλύτερος από 35.

Όπως ισχύει και για κάθε χειρουργικά εμφυτευμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν, το σύστημα Inspire συνδέεται με κινδύνους. Καταρχάς, υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με την ίδια τη χειρουργική διαδικασία, π.χ. πόνος, οίδημα, προσωρινή μυϊκή αδυναμία της γλώσσας και λοιμώξεις. Συμβάντα αυτού του τύπου γενικά είναι αναμενόμενα ως αποτέλεσμα κάθε χειρουργικής επέμβασης και, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, υποχωρούν από μόνα τους ή με τη βοήθεια φαρμακευτικής αγωγής εντός λίγων εβδομάδων ή μηνών. Μόλις ξεκινήσει η θεραπεία, ορισμένοι ασθενείς βρίσκουν τη διέγερση ή την παρουσία της συσκευής άβολη ή αισθάνονται ενόχληση στη γλώσσα ή ξηροστομία. Τα περισσότερα από αυτά τα συμβάντα υποχωρούν είτε από μόνα τους είτε με τη βοήθεια φαρμακευτικής αγωγής είτε προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις της θεραπείας. Ασθενείς οι οποίοι έχουν εμφυτευμένο σύστημα Inspire δεν πρέπει να υποβάλλονται σε διαθερμία. Η θεραπεία Inspire ενδέχεται να μη λειτουργεί για όλους τους ασθενείς. Ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα για την επιτυχή θεραπεία της υπνικής άπνοιάς σας. Υπάρχουν περαιτέρω κίνδυνοι με την αφαίρεση του συστήματος.

Αυτή η θεραπεία δεν είναι κατάλληλη για όλους τους ασθενείς. Παρακαλούμε συζητήστε με τον γιατρός σας για να αποφασιστεί εάν η θεραπεία Inspire είναι κατάλληλη για εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας (ΗΠΑ: 1-844-OSA-HELP ή 1-844-672-4357) ή κάντε κλικ εδώ για να λάβετε ένα αντίγραφο των εγχειριδίων προϊόντος του Inspire.Για λόγους καλύτερης αναγνωσιμότητας χρησιμοποιείται μόνο το αρσενικό γένος. Αυτή η διατύπωση ισχύει εξίσου για όλα τα άτομα και δεν αποτελεί πράξη διάκρισης.


Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη θεραπεία Inspire;