Πληροφορίες σχετικά με την υπνική άπνοια | Inspire

Υπνική άπνοια

Η υπνική άπνοια είναι μια νυκτερινή αναπνευστική διαταραχή του ύπνου. Οι αιτίες της υπνικής άπνοιας είναι ποικίλες. Εάν δεν αντιμετωπιστεί για παρατεταμένη χρονική περίοδο, η υπνική άπνοια μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.


Symptome der obstruktiven Schlafapnoe

Για λόγους καλύτερης αναγνωσιμότητας χρησιμοποιείται μόνο το αρσενικό γένος. Αυτή η διατύπωση ισχύει εξίσου για όλα τα άτομα και δεν αποτελεί πράξη διάκρισης.


Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη θεραπεία Inspire;